Voor wie is Ceelo relevant?

Bent-u-dit-orange2Ceelo is essentieel voor organisaties die verantwoording moeten afleggen aan de maatschappij. Zij zijn verplicht om onder meer uit het oogpunt van wet- en regelgeving bepaalde informatie in goede en toegankelijke staat voor de eeuwigheid te bewaren. Ceelo maakt dit mogelijk.

Over welke organisaties hebben we het?

  • overheden (gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries)
  • semi-overheden (onderwijsorganisaties, woningcorporaties, zorginstellingen)
  • non-gouvernementele organisaties
  • nutsinstellingen
  • non-profitorganisaties
  • RUD’s (regionale uitvoeringsdiensten/ omgevingsdiensten)
  • projectgroepen decentralisatie
  • organisaties die overgaan op digitaal werken, het nieuwe werken en dergelijke

Bent u de ‘kartrekker’?
Hoofden DIV, gemeentearchivarissen en archivarissen zijn in eerste instantie de professionals die taakverantwoordelijk zijn voor het borgen van de toegankelijkheid van blijvend te bewaren (digitale) informatie. Geen eenvoudige taak. Wel een hele belangrijke. Ceelo regelt het.

Informatie is van iedereen
Uiteraard heeft iedereen een verantwoordelijkheid voor het borgen van informatie. Het gemeenschappelijk doel dat iedereen voor ogen dient te staan is de wet- en regelgeving waaraan bepaalde organisaties nu eenmaal verplicht moeten voldoen. Ook de risico’s van het gebrek aan controle over de eigen procesinformatie zijn zeer aanzienlijk, maar werden voor lief genomen. Daar komt nu een einde aan met Ceelo: uw organisatie in control en compliant.

Wie is de initiatiefnemer achter Ceelo? »