Oplossing voor digitale chaos

Ceelo is de oplossing voor een – tot voor kort – schijnbaar onoplosbaar probleem: namelijk het gestructureerd filteren, selecteren, bewaren en beheren van ongestructureerde digitale bestanden.

Voorbeelden daarvan zijn: netwerkschijven, e-mailbestanden en verouderde applicaties met exotische bestandsformaten.

Met een gestandaardiseerde methodiek zijn achteraf selecties toe te passen op bestanden die tijdelijk of permanent dienen te worden bewaard. Daarna zijn deze bestanden in een gecontroleerde digitale beheeromgeving te plaatsen van waaruit ze worden gearchiveerd, toegankelijk gemaakt en eventueel op termijn vernietigd.

Er zijn koppelingen aanwezig met de informatie in praktisch alle andere documentmanagement- en zaaksystemen en/of verticale vakapplicaties.

Voordelen

  • Minder risico’s
  • Geen verandertrajecten
  • Meer gemak
  • Compatibel met zaaksystemen, DMS’en, RMA’s, SharePoint, etc.
  • Open
  • Achteraf eenvoudig structuur aanbrengen in data

Wie zijn de initiatiefnemers…»