Blog: Wat moet een e-depot nu precies kunnen? Deel 5 (laatste deel): Raadplegen

Door: Wiel Swinckels, Business Consultant bij Circle Software

Wiel Swinckels business adviseur Circle SoftwareAls je informatie duurzaam hebt opgeslagen en je kunt het vervolgens niet raadplegen, heb je aan de hele opslag niets…

Het beschikbaar stellen van digitale informatie is misschien wel de belangrijkste functionaliteit van een e-depot. Je moet informatie kunnen opzoeken en (belangrijker nog), kunnen vinden en inzien.

Lees hier verder…

Dag van de Digitale Duurzaamheid, 14 juni

Op dinsdag 14 juni organiseren eSpecialisten de eerste “Dag van de Digitale Duurzaamheid” voor en in samenwerking met Nederlandse overheidsinstellingen. Vanwege het belang van het onderwerp is deze dag gratis te bezoeken voor alle overheidsmedewerkers die serieus werk willen maken van digitale duurzaamheid!

Centraal op deze dag staat de vraag: hoe zorgen we er als overheidsorganisaties voor dat we onze digitale informatie in de tijd gezien bruikbaar, toegankelijk en authentiek houden?

Ceelo is hier ook aanwezig om haar e-depot-oplossing toe te lichten. Wij verzorgen eveneens een inhoudelijke presentatie voor alle geïnteresseerden.

35440192-ee34-4d6e-9646-f777a305b1f0

Wat moet een e-depot nu precies kunnen? Deel 3: Duurzame digitale Opslag

Door: Wiel Swinckels, business consultant bij Circle Software

Wiel Swinckels business adviseur Circle SoftwareEén van de belangrijkste onderdelen van een e-depot is de duurzame opslag van de informatie.

Het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van digitale informatie is op dit moment een van de grootste uitdagingen in de archiefwereld.

Wat houdt duurzame opslag dan in?

Onder duurzaam wordt in dit geval verstaan dat we de informatie opslaan en blijvend kunnen aantonen dat de informatie authentiek, betrouwbaar, integer en herbruikbaar is.

Lees hier verder…

Doxis Seminar: de ontmoeting

Het Doxis Seminar 2016 staat in het teken van de ‘ontmoeting’. De ontmoeting van mens met techniek, van mens tot mens en uiteraard van mens tot werk. Onder invloed van digitalisering zijn deze relaties aan het veranderen. Doxis wil graag samen met jou reflecteren op deze veranderingen.

Keynote: Herman Konings, trendwatcher en futuroloog. Doxis Seminar 2016 Herman Konings

En er staan workshops op het programma van onder meer de gemeente Zwolle, gemeente Doetinchem, gemeente Heemskerk, TU Eindhoven en de Radboud Universiteit.

Datum: 17 maart 2016
Locatie: CORPUS, Oegstgeest

Klik hier voor het uitgebreide Doxis Seminar Magazine.

Wat moet een e-depot nu precies kunnen? Deel 2: Ingest

Door: Wiel Swinckels, business consultant bij Circle Software

Wiel Swinckels business adviseur Circle SoftwareHet lijkt zo eenvoudig: het plaatsen van digitale archiefstukken in een e-depot (import of ingest, zoals het in het OAIS-model wordt genoemd). Toch komt er nogal wat bij kijken:

Het is in ieder geval van belang om te weten waar de informatie vandaan komt: staan de digitale archiefstukken in een ‘gecontroleerde’ omgeving zoals een Elektronisch Document Management Systeem (EDMS), een zaaksysteem of een dossier beheer systeem? Kortom een systeem waarbij – naast de archiefstukken – ook metadata bij de archiefstukken zijn opgeslagen.

Lees hier verder…

Wat je moet weten over de aanschaf van een e-depot

Door: Max Beekhuis, directeur Doxis Informatiemanagers

Max Beekhuis directeur DoxisJe bent directeur van een Archief-Erfgoedinstelling binnen de lokale overheid. Je zit in een gemeenschappelijke regeling. Jouw instelling is actief aan de publiekskant van je dienstverlening. Je bent actief in het uitoefenen van de toezichthoudende rol, zo neem je deel aan het informatieoverleg binnen de gemeenten, volgt de ontwikkelingen rond Archief 2020, KING, etc. Maar…
Lees hier verder…

Wat moet een e-depot nu precies kunnen?

Door: Wiel Swinckels, business consultant bij Circle Software

Wiel Swinckels business adviseur Circle SoftwareBij het ontwikkelen van een informatiesysteem wordt over het algemeen uitgegaan van wensen waaraan het systeem moet voldoen, die gedetailleerd worden uitgewerkt in functionele en technische specificaties. Zo ook bij het ontwikkelen van een e-depot.

Het opstellen van de functionele specificaties voor een e-depot is echter geen sinecure. Tijdens het ‘spel’ van specificeren, werd ik meer dan eens ermee geconfronteerd dat de spelregels (eisen waaraan een e-depot dienen te voldoen) voortdurend veranderen. Dit maakt het op tijd en compleet opleveren van specificaties complex.

Lees hier verder…

Waar hoort een e-depot in mijn architectuur?

E-depot en GEMMA

Door: Geert Maas, professional bij Doxis Informatiemanagers

Geert Maas, professional bij DoxisVeel gemeenten staan voor de uitdaging om hun dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren en daarnaast te zorgen voor een efficiënte organisatie. Daarnaast is er de afgelopen jaren sprake geweest van een grote decentralisatiebeweging waarbij taken vanuit het Rijk en de provincie overgeheveld zijn naar de gemeenten. Deze zijn per 1 januari 2015 onder meer verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ontwikkeling, de jeugdwet en de participatiewet.

Deze decentralisatie dwingt gemeenten nog meer na te denken over de manier waarop informatievoorziening wordt ingericht. Want waar hoort nu het e-depot thuis binnen je architectuur? Binnen de bedrijfs-, technische of informatiearchitectuur?

Lees hier verder…

Positionering van het e-depot; digitale bewaarplaats of opslagfunctie

Door: Mostafa Belkadim, professional bij Doxis

Blogger Mostafa Belkadim Doxis CeeloPositionering van het e-depot kent twee soorten. Enerzijds is er de positionering in het proces en anderzijds de positionering in het applicatielandschap.

Soorten systemen binnen een organisatie
Zonder diep op de architectuurlandschap in te gaan, zijn er drie soorten systemen die een rol spelen in de applicatiearchitectuur als het gaat om informatie:

Lees hier verder…