Hoe werkt Ceelo?

Medewerkers gebruiken tijdens hun werk diverse systemen; kantoorautomatisering (e-mail, diverse netwerkschijven etc.), collaborationtools (SharePoint, Google Docs, Microsoft Drive, etc), zaaksystemen, DMS-en/ RMA’s, social media en andere taakapplicaties.

“Ervaringsgegevens tonen aan dat (zelfs als u het echt geweldig doet) maximaal 30% van alle relevante digitale procesinformatie in een gecontroleerde omgeving is opgeslagen.”

U leest het juist; van de relevante digitale procesinformatie raakt u op den duur dus 70% kwijt!

Onze visie is dat alleen relevante informatie naar een Zaaksysteem of DMS/RMA en vervolgens naar het e-depot gaat. Hetzelfde geldt voor alle digitale ‘achterstanden’ van, pakweg de afgelopen 10 jaar. Alleen dat wat meerwaarde heeft (of wat moet volgens wet- en regelgeving) gaat alsnog naar het e-depot. Zo houd je het praktisch en behaphaar.

Hoe werkt de e-depot software van Ceelo?

Ceelo Software en Visie