Disclaimer

Website

Doxis Informatiemanagers en Circle Software zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan om de informatie juist en actueel te houden. Mocht u een pagina of een document vinden waarvan u vermoedt dat die onjuiste informatie bevat, dan stellen wij het bijzonder op prijs wanneer u ons informeert via info@nulldoxis.nl of info@nullcirclesoftware.nl.  Houd u er rekening mee dat wij u op de website kort en krachtig willen informeren. Teksten zijn niet bedoeld om heel precies rechten vast te leggen.

Ceelo verwijst ook naar andere sites. Hier gaan wij uiteraard zorgvuldig mee om. Doxis en Circle Software zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waar wij naar verwijzen. Mochten wij verwijzen naar een website met onjuiste informatie, dan horen wij dit graag via info@nulldoxis.nl of info@nullcirclesoftware.nl.

Overige berichten

Doxis Informatiemanagers en Circle Software hanteren voor de afhandeling van e-mail  de volgende servicenormen: uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst krijgt u een ontvangstbevestiging. Vanzelfsprekend krijgt u zo snel mogelijk een antwoord op uw vraag. Als wij u geen antwoord kunnen geven binnen de afgesproken termijn, krijgt u hierover tijdig bericht.

Disclaimer e-mail

Nederlandse versie: De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Doxis Informatiemanagers en Circle Software, niet toegestaan. Doxis Informatiemanagers en Circle Software staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Doxis Informatiemanagers en Circle Software kunnen niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Doxis Informatiemanagers en Circle Software hanteren bij de uitoefening van hun werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

English version: The information contained in this communication is confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. You should not copy, disclose or distribute this communication without the authority of Doxis Informatiemanagers or Circle Software. Doxis Informatiemanagers and Circle Software are neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Doxis Informatiemanagers and Circle Software do not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference. If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to the sender and delete and destroy all copies. In carrying out its engagements, Doxis Informatiemanagers and Circle Software apply general terms and conditions, which contain a clause that limits its liability. A copy of these terms and conditions is available on request free of charge.