Alle berichten van Geraldine Scholten

Blog: Wat moet een e-depot nu precies kunnen? Deel 5 (laatste deel): Raadplegen

Door: Wiel Swinckels, Business Consultant bij Circle Software

Wiel Swinckels business adviseur Circle SoftwareAls je informatie duurzaam hebt opgeslagen en je kunt het vervolgens niet raadplegen, heb je aan de hele opslag niets…

Het beschikbaar stellen van digitale informatie is misschien wel de belangrijkste functionaliteit van een e-depot. Je moet informatie kunnen opzoeken en (belangrijker nog), kunnen vinden en inzien.

Lees hier verder…

Doxis Seminar: de ontmoeting

Het Doxis Seminar 2016 staat in het teken van de ‘ontmoeting’. De ontmoeting van mens met techniek, van mens tot mens en uiteraard van mens tot werk. Onder invloed van digitalisering zijn deze relaties aan het veranderen. Doxis wil graag samen met jou reflecteren op deze veranderingen.

Keynote: Herman Konings, trendwatcher en futuroloog. Doxis Seminar 2016 Herman Konings

En er staan workshops op het programma van onder meer de gemeente Zwolle, gemeente Doetinchem, gemeente Heemskerk, TU Eindhoven en de Radboud Universiteit.

Datum: 17 maart 2016
Locatie: CORPUS, Oegstgeest

Klik hier voor het uitgebreide Doxis Seminar Magazine.

Wat je moet weten over de aanschaf van een e-depot

Door: Max Beekhuis, directeur Doxis Informatiemanagers

Max Beekhuis directeur DoxisJe bent directeur van een Archief-Erfgoedinstelling binnen de lokale overheid. Je zit in een gemeenschappelijke regeling. Jouw instelling is actief aan de publiekskant van je dienstverlening. Je bent actief in het uitoefenen van de toezichthoudende rol, zo neem je deel aan het informatieoverleg binnen de gemeenten, volgt de ontwikkelingen rond Archief 2020, KING, etc. Maar…
Lees hier verder…

Wat moet een e-depot nu precies kunnen?

Door: Wiel Swinckels, business consultant bij Circle Software

Wiel Swinckels business adviseur Circle SoftwareBij het ontwikkelen van een informatiesysteem wordt over het algemeen uitgegaan van wensen waaraan het systeem moet voldoen, die gedetailleerd worden uitgewerkt in functionele en technische specificaties. Zo ook bij het ontwikkelen van een e-depot.

Het opstellen van de functionele specificaties voor een e-depot is echter geen sinecure. Tijdens het ‘spel’ van specificeren, werd ik meer dan eens ermee geconfronteerd dat de spelregels (eisen waaraan een e-depot dienen te voldoen) voortdurend veranderen. Dit maakt het op tijd en compleet opleveren van specificaties complex.

Lees hier verder…

Waar hoort een e-depot in mijn architectuur?

E-depot en GEMMA

Door: Geert Maas, professional bij Doxis Informatiemanagers

Geert Maas, professional bij DoxisVeel gemeenten staan voor de uitdaging om hun dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren en daarnaast te zorgen voor een efficiënte organisatie. Daarnaast is er de afgelopen jaren sprake geweest van een grote decentralisatiebeweging waarbij taken vanuit het Rijk en de provincie overgeheveld zijn naar de gemeenten. Deze zijn per 1 januari 2015 onder meer verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ontwikkeling, de jeugdwet en de participatiewet.

Deze decentralisatie dwingt gemeenten nog meer na te denken over de manier waarop informatievoorziening wordt ingericht. Want waar hoort nu het e-depot thuis binnen je architectuur? Binnen de bedrijfs-, technische of informatiearchitectuur?

Lees hier verder…

Positionering van het e-depot; digitale bewaarplaats of opslagfunctie

Door: Mostafa Belkadim, professional bij Doxis

Blogger Mostafa Belkadim Doxis CeeloPositionering van het e-depot kent twee soorten. Enerzijds is er de positionering in het proces en anderzijds de positionering in het applicatielandschap.

Soorten systemen binnen een organisatie
Zonder diep op de architectuurlandschap in te gaan, zijn er drie soorten systemen die een rol spelen in de applicatiearchitectuur als het gaat om informatie:

Lees hier verder…

E-depot; een integrale aanpak?

Door: Geert Maas, professional bij Doxis

Geert Maas, professional bij DoxisDe noodzaak van digitale duurzaamheid is al eerder aangetoond in deze serie blogs. Toch zien we vaak dat de informatievoorziening bij archiefvormers nog onvoldoende op orde is. Met het simpelweg aanschaffen van een e-depot zijn we er ook nog niet. Vooral de ideeën over de positionering van het te gebruiken e-depot lopen uiteen. Het moment waarop informatie in een e-depot wordt opgeslagen verschilt. Grofweg zijn er twee situaties aan te duiden. Enerzijds kan de informatie al tijdens het proces worden opgeslagen in een e-depot. Anderzijds wordt de informatie pas opgeslagen ná de wettelijke overbrengingstermijn.

Lees hier verder…

Waarom een E-depot? Oftewel; ‘waarom je de datazooi niet in de plomp mietert!’

Door: Max Beekhuis, directeur Doxis

Max-BeekhuisIn mijn vorige blog over e-depots heb ik gerefereerd aan het marketing succes van het thema e-depot onder de doelgroep DIV-ers. Onder deze functionarissen is er veel belangstelling voor de voorziening en weinig doorzettingsmacht en –kracht. Dat is jammer omdat het e-depot in het kader van duurzaam informatiemanagement een belangrijke rol speelt. We moeten op zoek naar de echte eigenaar van de duurzaamheidsproblematiek. Volgens mij zijn dit de directeuren ICT, de Management Team leden en de Secretarissen van besturen. Kortom, de functionarissen die ik slechts zelden zie rond de thematiek van duurzaamheid van informatie. Is hun geringe belangstelling terecht?

Lees hier verder…

Themamiddag e-depot Stadsarchief Rotterdam

4 juni 2015, 13.00 tot 16.00 uur, Hofdijk 651, Rotterdam

Het Stadsarchief Rotterdam organiseert op 4 juni 2015 een themabijeenkomst over het e-depot. Graag maken wij u daar als relatie van Ceelo op attent. Zie onderstaande uitnodiging.

De Kwaliteitsgroep Informatiemanagement in Rotterdam nodigt u van harte uit voor een themamiddag over het e-depot. Deze vindt plaats op 4 juni 2015. Het Stadsarchief Rotterdam geeft een presentatie over de werking, implementatie en exploitatie van het e-depot. Dit is belangrijke informatie bij de besluitvorming om tot een eigen e-depot te komen. Maar daar blijft het niet bij. Om de afweging te verbreden wordt een tweede werkend e-depot gepresenteerd: CEELO, ontwikkeld door Circle Software en Doxis. Voor de implementatie en exploitatie wordt een concrete blauwdruk gepresenteerd.

Lees hier verder…

E-depot: een kilootje duurzaamheid

Max-BeekhuisDoor: Max Beekhuis, directeur Doxis Informatiemanagers

E-depot is hét marketingwoord voor 2015 voor de informatiemanagementsector. Je kunt werkelijk geen evenementenagenda op het werkveld informatiemanagement openen of er staat wel een e-depot event op. En wat opvalt; alle events onder de vlag van e-depot worden druk bezocht, makkelijk 400 deelnemers. Ik zou bijna zeggen: softwareleveranciers plak e-depot op uw zaaksysteem marketing activiteiten en een volle zaal is gegarandeerd.

Lees hier verder…